Det er aldrig helt nemt at huske målene på alle papirformater. Derfor har KIMS DESIGN udarbejdet denne artikel, så du hurtigt kan finde målene på de papirformater som du skal bruge.

Yderligere info om papir
Målene på de nedenstående formater, er internationale standarder for papirstørrelser som hedder ISO 216. Den består af en række størrelser, hvor en ændring fra et tal til det næste større tal betyder en halvering af den længste side.

Når der tales om 80 grams papir, menes der, at 1 m² vejer 80 gram (et A0-ark), så et 80 grams ark A4 printerpapir vejer således 5 g (idet der går 16 ark A4 på en kvadratmeter).

A- og B-formaterne passer direkte ind i metersystemet og A0 fylder således en kvadratmeter, mens B0 er en meter på den korteste led.

For konvolutter findes der en C-række, som passer til at man kan lægge det tilsvarende A-papir ind i konvolutten. En C5 konvolut passer derfor til et foldet A4 papir eller et ufoldet A5 papir.

De internationale standarder for papirstørrelser bliver brugt i alle verdens lande undtagen USA, Canada og nogle sydamerikanske lande.

ISO 216 papirstørrelse standarder. Mål er i mm.

A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297
A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917
A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648
A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324
A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81
A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57
A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40

papir-formater